برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٧۴

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٧۴

برای یک دنیای بهتر

لغو مجازات اعدام منصورحکمت
مخاطرات آلترناتیو راست در تحولات آتی جامعه ،جایگاه ناسیونالیسم و قوم گرایی در تحولات آتی - (١) علی جوادی
سازمان مجاهدین یک سازمان باند سیاهی آذرماجدی
مدل ترکیه و جنگ قدرت برای رهبری جنبش اسلامی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٧۴ تومار افزايش دستمزدها،اقدام بعدى چيست؟ سیاوش دانشور
10 اکتبر٬ روز جهانی علیه اعدام نادررضانژاد
مرگ بر حکومت گرانی و فقر، مرگ بر حکومت اسلامی ،زنده باد شورش گرسنگان در تهران نازنین اکبری
آکسیون علیه اعدام در شهر گوتنبرگ سوئد سازمان آزادی زن
اعتصاب دویست پنجاه هزار کارگر معدن و سی هزار کارگر ترانسپورت در آفریقای جنوبی شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم
محسن رضائى تروريست به لندن مى آيد!جلسه محسن رضائى را به اعتراض عليه کل جمهورى اسلامى تبديل کنيم حزب اتحادکمونیسم کارگری
تعطیلی کارخانه پل فیلم قزوین ،اخراج و بیکاری کارگران
پرستاران کرمانشاه ،3 ماه دستمزدهای معوق
ایران خودرو، بخش مونتاژ ،3 ماه دستمزد معوق
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد