برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٧٢

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٧٢

برای یک دنیای بهتر

دعوای ناسیوناليسم عظمت طلب و قوم پرست ،دعوایی بر سر چگونگی نابودی آینده جامعه علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٧٢ کمونيسم کارگرى و جدال تروريستها ،در باره بسته شدن سفارت رژيم اسلامى در کانادا سیاوش دانشور
طرح یک سوال و کمی توضیح در خصوص توافقنامه دو جریان مرتجع ،(حزب دمکرات و سازمان زحمتکشان کردستان)
صدها کارگر در پاکستان جان باختند ،قتل عام کارگران توسط سرمایه آذرماجدی
از کاریکاتورهای محمد تا فیلم داستان محمد ،بهانه هایی برای تشدید جنگ تروریست ها
اعتصاب معدنچیان لونمین پایان یافت ،رهبری اتحادیه ان یو ام عصبانی از افزایش دستمزد
مبارزه عریان طبقاتی ،اعتراض وسیع در اسپانیا و پرتغل
گزارش تظاهرات 17 سپتامبر ،شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم گزارش
ایران خودرو، مهر کام پارس ،ورشکستگی و بحران، تهدید کارگران به اخراج حزب اتحادکمونیسم کارگری
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد