برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٧١

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٧١

برای یک دنیای بهتر

دنيا پس از ١١ سپتامبر ،بخش اول: جنگ تروريستها ،دو قطب ارتجاعى منصور حکمت
نگاهی مجدد! یازده سال پس از فاجعه تروریستی ١١ سپتامبرحق با منصور حکمت بود علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٧١ جنگ تروريستها؛در سالروز ١١ سپتامبر سیاوش دانشور
اعتصاب کارگران معدن در آفریقای جنوبی گسترش می یابد آذرماجدی
بحران سرمایه داری و تهاجم به سطح معیشت كارگران در كانادا ،به مناسبت روز كارگر در كانادا جلیل بهروزی
گفتگو با يکى از کارگران کارخانه آما کامران پایدار
سفارت جمهوری اسلامی در كانادا بسته شد! كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی
کارگران شرکت توسعه و معادن ،دستمزدهای تیر و مرداد ماه معوق حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج ،باز هم دستمزدهای مرداد ماه معوق
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد