برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٧٠

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٧٠

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره ٢٧٠ عليه تهديدات جنگى دولت اسرائيل متحدانه بميدان بيائيم سياوش دانشور
گسترش اعتصاب در معادن آفریقای جنوبی ،بی آبرویی اتحادیه های کارگری آذرماجدی
شوراها و تجارب فعالین جنبش شورائى ،گفتگو با سعید مدانلو - بخش دوم سعید مدانلو
واژگان تطبیقی مهردادکوشا
جنبش سرنگونی و جایگاه آلترناتیو چپ
جنایت بورژوازی و محاکمه کارگران ،محکومیت کارگران معدن ماریکانا پدرام نواندیش
اسلام پاستورریزه، دغدغه شیرین عبادی کامران پایدار
کارکنان بیمارستان فوق تخصصی رازی رشت ،3 ماه دستمزدهای معوق حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارکنان شرکت تولیدی نادران لاهیجان ،یکماه دستمزد معوق
روز كارگر در كانادا را باید به روز اعتراض رادیكال به نظام سرمایه داری بدل كرد!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد