برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۶٩

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۶٩

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره ٢۶٩ سياوش دانشور کنفرانس ”غير متعهدها“! سياوش دانشور
به نقل از سايت گزارشگران ،گفتگو با سیاوش دانشور،در باره نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهاى چپ و کمونيست در شهر کلن آلمان
پاسخی به "حزب کمونیست ایران" پیرامون طرح "شورای پایه گذاری حکومت کارگری – سوسیالیستی" (١) علی جوادی
پس از ۲۰ سال ،عبدالله مهتدی هنوز بدنبال "کوکاکولا" ی معروف آذرماجدی
شوراها و تجارب فعالین جنبش شورائى ،گفتگو با سعید مدانلو بخش اول سعید مدانلو
تحرک ناسیونالیستهای قومپرست ،در قالب یک توافقنامه کارتنی سمکو نوری
اطلأعیه شماره ۳ "کمپین علیه طرح فاشیستی پاکسازی یونان از پناهجویان" تهاجم فاشیستها به بازداشتگاه پناهجویان در شهر "کورینتوس" دفتردفاع از حقوق پناهندگی
سایپا در بحران سقوط و ورشکستگی ،تهدید به اخراج و کاهش دستمزدهای کارگران حزب اتحادکمونیسم کارگری
آکسیون های اعتراضی علیه دولت آفریقای جنوبی و در حمایت از کارگران معدنچی
کارکنان هواپیمایی فارس ،2 ماه دستمزد معوق
دزدی بزرگ حکومت اسلامی! 19 میلیارد تومان، سنوات کارکنان آموزش و پرورش تهران
کارگران شرکت دارو پخش ،مرخصی اجباری، کاهش دستمزدها
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد