برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۶٧

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۶٧

برای یک دنیای بهتر

عليه فقر و فلاکت با هيئت دائر حزب ،بخش اول هیئت دائر
لیست کانديداهاى انتخابات سراسرى کنگره دوم حزب گزارش
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۶٧ شبح جنگ در منطقه سیاوش دانشور
انتقاد همه جانبه يا پوپوليسم منسجم؟ در حاشيه مواضع حميد تقوائى
رویکردی مارکسیستی به بلایای طبیعی حسن معارفی پور
پیش به سوی سازماندهی انقلاب کارگری کامران پایدار

اطلاعیه شماره ۲ کمپین "علیه طرح فاشیستی پاکسازی یونان از پناهجویان " اوضاع بحرانی شهر "کالاماتا" برای پناهجویان

دفتردفاع از حقوق پناهندگی

اطلأعیه شماره یک، آغاز بکار کمپین "علیه طرح فاشیستی پاکسازی یونان از پناهجویان "

تعطيلى کوره هاى ذوب آهن فولاد مبارکه حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارگران شرکت آما ،مرخصی اجباری، شمارش معکوس اخراج و بیکاری
زلزله در آذربايجان ،چه کسى مسئول است؟
روز قدس در تورنتو ميدان جنگ تروريستهاى اسلامى و دولتى است٬عليه هر  دو و در دفاع از آزادى مردم فلسطين بميدان بيائيم!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد