برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۶۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۶۶

برای یک دنیای بهتر

در باره قرار حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ،صراحت خصيصه جنبش ماست هیئت دائر
حملات ایذایی یک محفل وامانده علیه چپ٬ در دفاع شرمگين از رژیم اسلامی آذرماجدی
نا دوستان مردم کیانند؟ علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۶۶ "اقتصاد مقاومتى"؛شمشير چوبين خامنه اى سیاوش دانشور
لیبی، سوریه... ایران؟ گفتگو با سیاوش دانشور
سرنگونی انقلابی٬ آغاز پایان اسلام سیاسی پدرام نواندیش
مواضع حبیب نصوحی کادر حزب ،در جلسه "تشکل دفاع از مبارزات مردم ایران در هامبورگ" بمناسبت بزرگداشت یاد قربانیان تابستان 67 حبیب نصوحی
اخراج کارگران شرکت فروش خودرو ایرانیان حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج ،دستمزدهای تیرماه معوق
فقر و گرسنگی را نباید تحمل كرد
ما كارگران باید به جنگ فقر و فلاكت برویم
عاملین فقر و فلاكت
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد