برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۶۵

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۶۵

برای یک دنیای بهتر

سوریه: دوران پایانی٬ کدام آینده؟ گفتگو با هیات دایر دفتر سياسى حزب هیئت دائر
پیرامون نشست نیروهای کمونیست و چپ در کلن علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۶۵ مرگ بر حکومت فقر سیاوش دانشور
بورژوازی و انقلاب
رژيم مرتضوى ها بايد برود ،در حاشيه برکنارى مرتضوى پدرام نواندیش
آقاى علیزاده در مقام مشاور اقتصادى ناسيوناليسم کرد ،در حاشیه مصاحبه ابراهیم علیزاده با روزنامه "ئاوینه" سمکونوری
کارگران سرو مشرق زمین ،یکماه دستمزد معوق حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارگران کارخانه گچ شهریار تبریز ،5 ماه دستمزد و سنوات معوق
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد