برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۶۴

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۶۴

برای یک دنیای بهتر

قرار در مورد ،تحولات در حزب کمونیست کارگری - حکمتیست قرار مصوب دفتر سیاسی
بحران آخر: ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسلامى منصورحکمت
گرانى و فقر و فلاکت ،چشم اندازها٬ چه بايد کرد؟ با هيئت دائر دفتر سياسى حزب هیئت دائر
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۶۴ نيشابور،آينده را ترسيم ميکند! سیاوش دانشور
سياست يا رقابت فرقه اى کور؟ پاسخ به همايون ايوانى شهلانوری
اسد در حال رفتن است٬ جنبش آزادی زن باید به میدان آید! سازمان آزادی زن
شرکت قطعات خودرو هنگار سعی ،تعطیلی و اخراج کارگران، 3 ماه دستمزد معوق حزب اتحادکمونیسم کارگری
اطلاعيه شماره ١ ،کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى برگزار ميشود
کارگران معدن و کارخانه گچ زمرد گرمسار ،3 ماه دستمزد معوق
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد