برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۶٢

 

 

 

 

مطالب نشریه و ضمیمه شماره ٢۶٢

برای یک دنیای بهتر

تشکلهاى توده‌اى طبقه کارگر،گفتگو با کمونيست در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم منصورحکمت
کارگران و انقلاب
بیانیه حقوق مهاجرین حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اطلاعیه سوم، قابل توجه شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت منصور حکمت بنیاد منصور حکمت
شاهزاده فدرالیست، فدرالیستهای آماده هر نوع جنایت علی جوادی
منصور حکمت که بود؟ ده سال پس از درگذشت نابهنگامش
گفتگو با سیاوش دانشور پیرامون ،نشست مشترک احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست سیاوش دانشور
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد! نادر رضا نژاد
خانه گردی در تهران به دنبال بشقابهای ماهواره! نازنین اکبری
مهاجرین افغانستانی قربانی فاشیسم اسلامی سازمان آزادی زن
اطلاعیه نشست مشترک احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست ،تلاش برای شکل دادن به یک بدیل سوسیالیستی اطلاعیه
موفقیت و بازگشت به کار کارگران اخراجی جنرال مکانیک! حزب اتحادکمونیسم کارگری
تعطیلی و اخراج کارگران شرکت راه آهن هستیا!
اخراج کارگران شرکت قطعات خودرو شهاب شمس!
دست فاشيستها از زندگی شهروندان افغانستانی ساکن ایران کوتاه!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد