برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۶٠

 

 

 

 

مطالب نشریه و ضمیمه شماره ٢۶٠

برای یک دنیای بهتر

درباره سياست سازماندهى کارگرى ما ،سخنرانى در يک سمينار حزبى (١) و(٢) منصورحکمت
سياست سازماندهى ما در ميان کارگران
یادداشت سردبیر، شماره 260 در سالروز 30 خرداد، زندانی، خاوران، اینروزها سیاوش دانشور
تریبونال بین المللی رسیدگی به جنایات رژیم اسلامی ،قابل حمایت یا محکومیت؟ آذرماجدی
"دادگاه دهه خونین" تریبونالی برای افشای جنایات رژیم اسلامی
دو انتخابات، یک فرزند پدرام نواندیش
در حمایت از بیانیه "حزب کمونیست کارگری – حکمتیست"،"پیرامون تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی" حزب اتحادکمونیسم کارگری
تظاهرات در دفاع از کارگران زندانی ،کارگران زندانی فورا باید آزاد شوند
هجوم به فعالین کارگری: وحشت از قیام گرسنگان ،کارگران زندانی فورا باید آزاد شوند
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد