برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۵٩

 

 

 

 

مطالب نشریه و ضمیمه شماره ٢۵٩

برای یک دنیای بهتر

مبانى کمونيسم کارگرى،سمينار اول٬ مارس ١٩٨٩ منصورحکمت
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۵٩ معدنچيان اسپانيا سیاوش دانشور
نامه ها٬"درافزوده" يا "تکامل تاريخ"؟
چگونه "دفاع طلبی – ضد امپریالیستی" در کنار رژیم اسلامی قرار میگیرد؟ (۲) علی جوادی
ما به جمهورى اسلامى معترضيم فخری جواهری
تعطیلی و اخراج کارگران ،کارخانه شیر میان سوت میانه حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارگران شرکت توسعه و معادن! 2 ماه دستمزد معوق
صداى کارگران ايران در سازمان جهانى کار
اخراج و دیپورت کارگران شهرداری منطقه 5 تهران محکوم است
اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری پیرامون:تحولات در سوریه
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد