برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۵٨

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۵٨

برای یک دنیای بهتر

٢٠ سال گذشت: ٣٠ خرداد ۶٠ ،گفتگو با راديو انترناسيونال ٢٣ خرداد ١٣٧٩ منصورحکمت
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۵٨ جنگ آلترناتيوها؛"راه ميانى" رضا پهلوى سیاوش دانشور
ده سال پس از درگذشت منصور حکمت ،نگاهی به نقش٬ جایگاه و درافزوده های منصور حکمت ،گفتگو با نسرين رمضانعلى و محمود احمدى نسرین رمضانعلی و احمد محمودی
گوشه ای از تقابل چپ و راست بر سر آینده تحولات ایران ،سلاح اتمی٬ تحریم اقتصادی٬ حمله نظامی٬ کدام سیاست؟ علی جوادی
از سی خرداد 60 تا سی خرداد 89 ،سی خرداد شصت باید در تاریخ به ثبت رسد آذرماجدی
کارگران پروژه اى پتروشيمى دماوند،پايان اعتصاب و گرفتن حقوقهاى معوقه حزب اتحادکمونیسم کارگری
جلسه سخنرانی مجتبی واحدی را ،به صحنه اعتراض علیه کلیت رژیم اسلامی تبدیل کنیم!
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت صالح کیفی
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آذر درخشان
در سالگرد ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ ،اعتراض متحد و متشکل علیه رژیم اسلامی در یادبود جانباختگان
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد