برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۵٧

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۵٧

برای یک دنیای بهتر

ده سال پس از درگذشت منصور حکمت ،نگاهی به نقش٬ جایگاه و درافزوده های منصور حکمت آذر ماجدی
در حاشیه اعتراضات اخیر در اورمیه و تبریز کریم نوری
جدال بر سر آلترناتیو حکومتی ،کارگری یا بورژوایی٬ سوسیالیستی یا سرمایه داری (۳) علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۵٧ مذاکرات بغداد سیاوش دانشور
دانشجویان استان کبک در اعتراض ،به لایحه ٧٨ دولت کبک را به مصاف کشیدند هماارجمند
وقتی کژدم بر خود، نیش میزند! پدرام نواندیش
گزارشى از نروژ نوشین قادری
کارگران وانیا ریل راه آهن تهران ،دستمزدهای اردیبهشت معوق حزب اتحادکمونیسم کارگری
در سالگرد ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ ،اعتراض متحد و متشکل علیه رژیم اسلامی در یادبود جانباختگان
کارگران سرو مشرق زمین ،2 ماه دستمزد معوق
کارگران شرکت دارو گستر یاسین،دستمزدهای اردیبهشت معوق
کارگران شرکت آرم فرم 13 ماه دستمزد،عیدی و سنوات معوق
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد