برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۵۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۵۶

برای یک دنیای بهتر

در سالروز حزب علی جوادی
مصر: انتخابات ریاست جمهوری ،یک کلاه دیگر دموکراسی آذر ماجدی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۵۶ آزادى بيان و "باورهاى مردم" سیاوش دانشور
در دفاع از يک پرنسيپ انقلابى
کودکان کار پدرام نواندیش
در سالگرد ۳۰ خرداد ۶۰ حزب اتحادکمونیسم کارگری
اعتصاب کارگران پروژه اى پتروشيمى دماوند،پايان سومين روز اعتصاب
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد