برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۵۵

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۵۵

برای یک دنیای بهتر

عليه گرانى و فقر! وظايف فورى کمونیسم و طبقه کارگر قعطنامه
در سالروز تشکيل حزب نسرین رمضانعلی
چگونه "دفاع طلبی – ضد امپریالیستی" در کنار رژیم اسلامی قرار میگیرد؟ علی جوادی
طلیعه های مذهب زدایی و روشنگری،جدال اسلامیون و لامذهب ها آذر ماجدی
مردم به فقر نه می گویند: انتخابات در اروپا ،پاسخ چیست؟ دموکراسی یا سوسیالیسم
دعوت به مراسم بزرگداشت منصور حکمت
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۵۵ گرانى و فقر٬ چشم اندازها سیاوش دانشور
به حزب "کمونيست کارگرى" آيا شما مسئوليت اين آبرو ريزى سياسى را بعهده ميگيريد؟
در دفاع از تاريخ کمونيستها "شهيد خورى" ممنوع! پروین کابلی
در باره سايت حزب حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارگران شرکت نفت و گاز ایتوک ایران ،اخراج گسترده، 6 ماه دستمزد معوقاطلاعيه
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد