برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۵٣

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۵٣

برای یک دنیای بهتر

قطعنامه و بيانيه دفتر سياسى حزب٬ شورای پایه گذاری حکومت کارگری - سوسیالیستی قطعنامه و بیانیه
در باره قطعنامه حزب پیرامون ،شورای پایه گذاری حکومت کارگری – سوسیالیستی ،پاسخ به برخى سوالات با هیئت دائر
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۵٣ اول مه ٢٠١٢ سیاوش دانشور
فعاليتهاى حزب در اول ماه مه گزارش
سخنرانی اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری ،بمناسبت اول ماه مه در استکهلم و لندن حزب اتحادکمونیسم کارگری
کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران،عدم تمدید قراردادها، عدم پرداخت سنوات و اضافه کاری
کارگران جنرال مکانیک ،4 ماه دستمزد معوق، تهدید و اخذ تسویه های دروغین
کارگران شرکت مینو 3 ماه دستمزد معوق
اخراج عضوی از حزب که مرتکب اخاذی از یک پناهجو شده بود
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد