برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۵١

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۵١

برای یک دنیای بهتر

به مناسبت اول ماه مه،چگونه حضور مستقل طبقه کارگر در راس تحولات جامعه را تامین کنیم؟ هیئت دائر
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۵١ شهابى و خاورى؛کارگران و سرمايه داران سیاوش دانشور
کومه له و منصور حکمت: منصور حکمت در دو دوره! تحلیلی مارکسیستی یا یک سیاست چرتکه اندازانه؟ آذرماجدی
پیام شور انگیز اول ماه مه،نه به کاپیتالیسم، نه به جمهوری اسلامی پدرام نواندیش
گرفتن قدرت سیاسی به "ادامه" انقلاب موکول شد حامدمحمدی
به حاکمان مذهبی عراق ،زن کالا نیست، انسان است دالیا على سعيد
اطلاعيه به مناسبت اول مه٬ زنده باد انقلاب کارگرى شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم ،جمعى از چپ هاى کلن
دادگاه جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود کارزار مردمی ایران تریبونال
بيانيه شماره 1 شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال 91 به نقل از سياتهاى خبرى
اول مه را ،به روز اعتراض و اعتصاب تبديل کنيم حزب اتحادکمونیسم کارگری
کانادا جای سفیران حکومت تجاوز و اعدام نیست!مراسم رژیم اسلامی را بر سرشان خراب میکنیم
کارگران کارخانه دمافین،بیمه بی بیمه، سنوات و مرخصی معوق
اخراج کارگران ،کارخانه فرآورده های گوشتی رباط
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد