برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۴٩

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۴٩

برای یک دنیای بهتر

یادداشت سردبیر، شماره ٢۴٩ فاشيست برو گمشو! سیاوش دانشور
در باره قطعنامه ،«شورای پایه گذاری حکومت کارگری- سوسیالیستی» محموداحمدی
نامه سرگشاده هما ارجمند در رابطه با فعالیتهای ،هسته ای رژیم جمهوری اسلامی و تحریم اقتصادی هما ارجمند
دیروز یونان و ایتالیا، امروز آلمان و اسپانیا!اعتراض و اعتصاب کارگری، تنها پاسخ به کاپیتالیسم! پدرام نواندیش
ضرورت پایه گذاری شورای حکومت کارگری و سوسیالیستی حامدمحمدی
ناسیونالیسم کرد و مسئله زن ،بخش کوچکی از رازهای سیاه ،قسمت سوم و پایانی دريا جواديان
اطلاعيه حزب بمناسبت اول مه٬ "نه" به سرمايه دارى٬ یک دنیای بهتر ممکن است! حزب اتحادکمونیسم کارگری
در مراسم دهمین سالگرد ،درگذشت منصور حکمت شرکت کنید!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد