برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۴۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۴۶

برای یک دنیای بهتر

گفتگو با رهبری حزب پیرامون قطعنامه "شورای پایه گذاری حکومت کارگری – سوسیالیستی" هیئت دائر
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۴۶ ”انتخابات“ مجلس رژيم اسلامى سیاوش دانشور
در باره کنفرانس بين المللى سازمان آزادى زن ،تاکیدی دوباره بر لزوم شکل دادن به یک قطب سوم در مقابل تروریسم اسلامی و دولتی آذرماجدی
نکاتی در نقد جنبش "انقلابیون برهنه"؟ علی جوادی
ناسيوناليسم کرد و روز زن دالیا علی سعید
از احتمال جنگ تا سرنگونی رژیم کوروش سمیعی
کافر همه را به کیش خود پندارد! در حاشیه آغاز بکار دور جدید جدل آنلاین نسرین رمضانعلی
زنده باد 8 مارس٬ روز جهانى زن! گزارش میز اطلاعاتی و آکسیون 8 مارس 2012

سازمان آزادی زن

پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری ،به کنگره پنجم حزب حکمتیست

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

اخراج کارگران شرکت وارداتی الیت
شرکت صادراتی رهنورد ،دزدی از عیدی و پاداش پایان سال کارگران
کارگران شرکت ساختمانی عمران نیرو،پایان سال، یکماه دستمزد معوق
کارگران شرکت نو آرنده،اخراج در روزهای پایانی سال، عدم پرداخت دستمزدها
کارگران مراکز مخابراتی تهران،اخراج گسترده در روزهای پایانی سال
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد