برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۴۵

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۴۵

برای یک دنیای بهتر

قطعنامه و بيانيه دفتر سياسى حزب٬ شورای پایه گذاری حکومت کارگری - سوسیالیستی قطعنامه و بيانيه
کاريکاتورى از مبارزه با اسلام سیاسی ،در حاشيه انتشار تقويم زنان برهنه آذر ماجدی
گفتگو با مریم کوشا دبیر کمیته خارج کشور حزب مریم کوشا
کدام موضع؟ کدام استراتژی؟ حامدمحمدی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۴۵ سوريه٬ جنگ آغاز شده است! سیاوش دانشور
ارمغان رژیم اسلامی: فقر، فحشا٬ اعتياد تورج عبدالهی
پيام از قاهره به کنفرانس بين المللى روز زن کاریو لیلیان
گزارشی از برگزاری مراسم روز جهانی‌ زن در تورنتو کانادا گزارش
خیزش توده ای در آفریقای شمالی و خاورمیانه ،آینده زنان در منطقه ،کنفرانس بین المللی ۸ مارس با موفقیت برگزار شد

سازمان آزادی زن

برگزارى کنفرانس اول ،تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

اخراج کارگران شرکت تارا خاور پلاستیک قزوین !
کارگران مرکز تحقیقات ساختمان و شهر سازی،طرح اخراج از کار، دستمزدها و سنوات معوق!
کارگران کارخانه دارو پخش ساری،شمارش معکوس اخراج تا پایان سال!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد