برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۴٢

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۴٢

برای یک دنیای بهتر

پلاتفرم ما عليه جنگ تروریستها ،رئوس سیاست حزب در خارج کشور پلاتفرم حزب اتحاد کمونیسم کارگری درباره جنگ
در افشای تلاشهای دول غربی و اپوزیسیون راست ،برای "آلترناتیو" و "رهبر" تراشی هیئت دائر
یونان‫:‬ ریاضت کشی اقتصادی یا هلاکت اقتصادی؟ کمونیسم کارگری تنها پاسخ‫! آذر ماجدی
چرا هما ارجمند برنده جایزه روبی سال ٢٠١١ شد درباره هما ارجمند
اگر مردم حکومتو سرنگون کنن، چی؟! سعید مدانلو
وحشت بورژوازى از لنين پدرام نواندیش
زنده باد 8 مارس ، روزجهانی زن سازمان آزادی زن
کارگران خط 7 مترو تهران ،اخراج از کار، 2 ماه دستمزد معوق

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

کارکنان سازمان میراث فرهنگی ،یکماه دستمزد معوق
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد