برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢۴٠

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢۴٠

برای یک دنیای بهتر

باز هم پیرامون بحران در "حزب حکمتیست" (۲) علی جوادی
ساگای «کمیته کردستان» و سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن!» آذرماجدی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢۴٠ "دوستان مردم کيانند"! تشديد بحران رژيم اسلامى و تحرک اپوزيسيون راست سیاوش دانشور
تحریم اقتصادی ،وتعمیق باور نکردنی فقر و فلاکت آذرماجدی
ناموسپرستی و خشونت علیه زنان هما ارجمند
توافق دولتهای اتحادیه اروپا، برسر چه؟ پدرام نواندیش
طرح اخراج کارگران شرکت کال سیمین، (معادن انگوران زنجان)

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت خط لوله ایران ،6 ماه دستمزد معوق
کارگران شرکت ارکان وزین قیامدشت کرج ،3 ماه دستمزد معوق
کارگران شرکت مهندسی مشاورین یکم،یکماه دستمزد معوق
در باره کنفرانس استکهلم٬ اين طرحها محکوم به شکست است!
اخراج در کارخانه مزدا ادامه دارد!
کارگران شرکت آرم فرم ،روزهای پایانی سال و 9 ماه دستمزد معوق!
اجازه نخوهیم داد که رژیم جنایتکار اسلامی ومدافعینش در کانادا دست به مانور سیاسی بزنند!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد