برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٣٨

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٣٨

برای یک دنیای بهتر

جنگ، کمونیسم کارگری، مصافها و چشم اندازها باهیئت دائر
عليه دستگيرى فعالين کارگرى٬ عليه اختناق سياسى ! نسرین رمضانعلی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٣٨ تجربه نيجريه٬ فقط کارگران ميتوانند! سیاوش دانشور
کودتا٬ ميوه تز "حزب تعدد نظرات و وحدت اراده" سعید مدانلو
پیام تشکر مهدی طاهری

سازمان آزادی زن برگزار میکند!

سازمان آزادی زن

حکم اعدام سعید ملک پور بدون قید و شرط باید ملغی گردد! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت دنا،اخراج و 2 ماه دستمزد معوق !
کارگران شرکت بستاب بنا ،7 ماه دستمزد معوق !
کارگران میادین تره بار،افزایش کار - کاهش دستمزدها
انحلال ستاد تعميرات فازهاى عسلويه
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد