برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٣ ٧

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٣ ٧

برای یک دنیای بهتر

باز هم پیرامون بحران در "حزب حکمتیست" علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٣٧ مضحکه انتخابات و تحريمى هاى جديد سیاوش دانشور
دفاعیه سیاسی یا استیصال؟ در حاشیه نوشته ریبوار احمد آذرماجدی
زحمتکشان شرناخ قربانى ناسيوناليسم و ناسيوناليسم نسرین رمضانعلی
سال 2011 ،سال وحشت دیکتاتورها از سقوط! پدرام نواندیش
تسليت به خانواده همکاران

به نقل از سايتهاى خبرى

اطلاعیه اول درباره برگزاری اولین کنفرانس ،تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزب اتحاد کمونیسم کارگری
حکم اعدام امیر حکمتی ،توسط "دادگاه انقلاب اسلامی" محکوم است!
کارگران راه آهن تهران ،دستمزدهای معوق
کارگران سرو مشرق زمین ،اخراج از کار٬ دستمزدهای معوق!
قصابخانه سایپا - ایران خودرو،انگشتان شهریاری قطع شد!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد