برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٣۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٣۶

برای یک دنیای بهتر

پیرامون مهمترین مولفه های اوضاع سیاسی سال ٢٠١١ هیئت دائر
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٣۶ پيامدهاى تشديد تحريم اقتصادى سیاوش دانشور
متهم، شاکی، دادگاه ،در حاشیه اقدام رضا پهلوی
«تاکتیک یعنی بی اصولی!» دفاعی مذبوحانه از تحریم اقتصادی! آذرماجدی
جامعه اسپارتاکوس علیه دموکراسی! پویانودهی
علیه اقدامات کثیف رژیم جمهوری اسلامی حسن معارفی پور
فراخون به تجمع و گرهمایی در 20 و 21 ژانویه 2012 ،بیاد فادیمه شهیندال و دیگر قربانیان ناموس پرستی

سازمان آزادی زن و تشکل میخک سفید

اعتصاب یکروزه ،کارگران پالایشگاه های گاز پارس جنوبی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى،مضحکه انتخابات رژیم اسلامی را بر سرشان خراب کنیم!
کارگران تونل مترو تهران ،3 ماه دستمزد معوق !
جنبش اشغال وال استریت به اشتوتگارت هم رسید!
اخراج گسترده کارگران شرکت مشاورین فجر و توسعه !
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد