برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٣٢

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٣٢

برای یک دنیای بهتر

آیا سکولاریسم کافی است؟سخنرانی در کنفرانس سکولاریسم، آزادی های فردی و برابری حقوقی آذرماجدی
ایتالیا، ماریو مونتی ادامه قهرمان کوتوله پدرام نواندیش
گفتگو با یکی از کارگران کارخانه مزدا ! کامران پایدار
به رادیو ماهواره ای "برای آزادی زن" گوش دهید! سازمان آزادی زن
سخنرانى آذر ماجدى در کنفرانس پاريس٬ سکولاریسم و آزادی و برابری اطلاعیه دبیرخانه حزب
پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت ،١۶آذر حزب اتحاد کمونیسم کارگری
تحریم اقتصادی یک سلاح کشتار دسته جمعی است
تظاهرات در لندن
تمامی ساکنین اردوگاه اشرف ،باید به کشور ثالث و امنی منتقل شوند!
تجمع کارگران شرکت سما و کارگران آرد ،مقابل اداره کار سنندج
کارگران شرکت سد افزار ،6 ماه دستمزد معوق، بسوی ورشکستگی!
کارگران شرکت صنایع نفت و گاز سازه پارس جنوبی ،2 ماه دستمزد معوق!

کارگران جنرال مکانیک،باز هم اخراج، باز هم دستمزدهای معوق !

فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری ،سفارتخانه های رژیم اسلامی را اشغال کنید !
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد