برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٣١

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٣١

برای یک دنیای بهتر

ترکیه: مدلی برای خاورمیانه؟ رویای بورژوازی آذرماجدی
علیا الماجده المهدی٬ صداى نسل جديد
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٣١ موقعيت جمهورى اسلامى٬ در حاشيه حمله به سفارت انگليس در تهران سیاوش دانشور
مصر:ترمز انتخابات
ترور دیکتاتور یا سرنگونی انقلابی رژیم!؟ پدرام نواندیش
ايتاليا بعد از برلسکونى
"شهید خوری" سوء استفاده ناسیونالیسم کرد سیروان قادری
"انتخابات" ترس ها و درس ها کوروش سمیعی
عظمت منصور حکمت و کمونیسم کارگری ،بعد از بیست و پنج سال! فرشاد مجد
کنفرانس ۲ دسامبر ۲۰۱۱ ،سکولاریسم ابزاری برای آزادی فردی و برابری حقوقی زنان اطلاعیه دبیرخانه حزب
کارگران شرکت آرم فرم،7،، ماه دستمزد معوق، ریاکاری کارفرما پرداخت مساعده ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت تکنام ،3 ماه دستمزد معوق !
مجید غضنفری کارگر کارخانه مزدا درگذشت!
شمسى طاهرى انقلابى قديمى درگذشت!
کارگران شرکت ملی ساختمان،دستمزدهای آبان هم پرداخت نشد!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد