برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٣٠

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٣٠

برای یک دنیای بهتر

جدال برسر کمونيسم کارگرى ،در بيستمين سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگرى گفتگو با هيئت دائر دفتر سياسى حزب
داستان حزبی ،که نطفه اش بر آرایش رهبری بسته شد! آذرماجدی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٣٠ مصر؛ عبور از نظاميان سیاوش دانشور
ايران؛ جنبش ضد سرمايه دارى،در باره تظاهرات کارگران مقابل مجلس رژيم اسلامى
برای رفقای از دست رفته؛ نه یک دقیقه سکوت بلکه یک عمر مبارزه! پويا نودهى
زنده باد التحریر،حباب دموکراسی و ارتش بیطرف ترکید! کامران پایدار
سرمايه دارى بايد برود،دنياى بهترى ممکن است! عطا یار احمدی
کارگران صنایع هواپیمایی ایران (صها) 8 ماه دستمزد معوق! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران اخراجی شرکت کفش پویش،سرگردان به دنبال دستمزدهای معوق!
کارگران شرکت نفت و گاز پترو پارس عسلویه !  5 ماه دستمزد معوق !
ایران خودرو؛ مهر کام پارس،کار در تعطیلات ملغی باید گردد !
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد