برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٢٧

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٢٧

برای یک دنیای بهتر

تشدید تخاصمات دو قطب تروریستی جهان معاصر٬ پی آمدها و معضلات علی جوادی از هیات دایر حزب پاسخ میدهد
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٢٧ ،جمهورى اسلامى و "پارلمانتاريسم" سیاوش دانشور
چپاول حکومتى تحت عنوان نوسازى مدارس پدرام نواندیش
دمکراسی ناتو و آينده ليبى حسن معارفی پور
زنان و اسلام سياسى در عراق دالیا علی سعید
ترفند جدید حکومت اوباش اسلامی ،علیه مردم، علیه دیشهای ماهواره ! نازنین اکبری
فرقه های ناسیونالیست کرد ،بازیچه حکومتهای مرتجع منطقه ! کامران پایدار
آذر ماجدی در مصاحبه با تلویزیون اندیشه سازمان آزادی زن
کارگران شرکت آتی طرح،اخراج از کار، 2 ماه دستمزد معوق ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شهرداری شهریار کرج،یکماه دستمزد معوق !

کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی،یکماه دستمزد معوق !

دو انفجار و آتش سوزى در صنعت نفت ،۴ کارگر کشته و زخمى شدند

کارگران شرکت ملی ساختمان ، 3 ماه دستمزد معوق !

 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد