برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٢۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٢۶

برای یک دنیای بهتر

در باره نظام سرمايه دارى و سوسياليسم و انسان، گوشه هائى از مصاحبه منصور حکمت در باره مارکسيسم و جهان امروز منصورحکمت
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٢۶ ،تحفه دمکراسى: اسلام پرو غربى سیاوش دانشور
در باره رويدادهاى ليبى آذرماجدی
علت اینکه هر چی سنگه همه پیش پای لنگه بهارابراهیمی
برخی از دست نوشته ها و آثار منصور حکمت، منتشر شد! اطلاعیه
زلزله در ترکيه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
شرکت توسعه نفت و انرژی قشم،دستمزدهای معوق کارگران و آخوند زاده های میلیاردر!
مرگ دلخراش يک کارگر،از رنج بى پايان تا مرگ در وان اسيد
اخراج کارگران شرکت تهران کمپرسور !
آخرين اخبار از کشتى کوشا يک ،١٣ کارگر کشته شدند
کارگران شرکت آرم فرم ،6 ماه دستمزد معوق!
غرق يک کشتى در بندر عسلويه ،١٣ سرنشين در عمق دريا
قتل قذافی پایان رسمی حکومت سرکوب سابق،مبارزه مردم برای آزادی، برابری و رفاه باید ادامه یابد !
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد