برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٢۵

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٢۵

برای یک دنیای بهتر

یادداشت سردبیر، شماره ٢٢۵ ،جنبش ضد کاپيتاليستى؛ايران در صف انفجار اجتماعى سیاوش دانشور
باز هم در باره تاکتيک هاى کارگرى،پاسخى به عليرضا بيانى
در حاشیه "توطئه تروریستی رژیم اسلامی" در آمریکا علی جوادی
از اشغال وال استريت تا جنبش جهانى ٩٩٪ آذرماجدی
اعتصاب پتروشيمى،جمعبندى و چشم انداز نسرین رمضانعلی و سیائش دانشور
تغییراتی که به وقوع میپیوندد! کاپیتالیسم مجبور به عقب نشینی است ! پدرام نواندیش
اپوزيسیون کاذب کوروش سمیعی
تظاهرات شورا در مقابل سفارت جمهورى اسلامى ،در دفاع از کارگران پتروشيمى و جنبش کارگرى ايران گزارش
گزارشی از دومین تجمع اعتراضی در مقابل منزل خاوری گزارش
تظاهراتهای ضد کاپیتالیستی در جهان،شرکت حزب اتحاد کمونیسم کارگری در اروپا و آمریکای شمالی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت تولیدی کفش پویش،هم اخراج، هم دستمزدهای معوق!
کارگران مسکن مهر ملارد کرج ،2 ماه دستمزد معوق!
در باره مسئله ترور سفير عربستان،و دور جديد جدال تروريستها
۱۵ اکتبر یک روز تاریخی،در اعتراض جهانی علیه سرمایه داری
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد