برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٢٣

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٢٣

برای یک دنیای بهتر

تحولات جهان٬ تحولات در ایران گفتگو با هیئت دائر
سخنى با کارگران اعتصابى پتروشيمى،آيا اعلام کميته اعتصاب "يک گام به پيش" است؟ سیاوش دانشور
چرا به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى پیوستم؟ حسن معارفی پور
در روز کودک ،کیفرخواست کودکان را در مقابل جامعه قرار دهید! کریم نوری
انقلاب از خانه شروع شود!شعر جنبش اشغال وال استریت در نیورک آمریکا محموداحمدی
نهاد مادران علیه اعدام ،به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی علیه اعدام اطلاعیه
اطلاعیه فارسی 10 اکتبر اطلاعیه
اطلاعیه انگلیسی 10 اکتبر اطلاعیه
کمیته آلمان حزب اتحاد کمونیسم کارگری اطلاعیه
اطلاعیه خبری،خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در گوتنبرگ اطلاعیه
کارگران جنرال مکانیک،دستمزدهای معوق 5 ماهه، اخراجها ادامه دارد ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
مرکز مخابرات منطقه 4 تهران،طرح اخراج گسترده کارگران !
کارگران شرکت موج آسا ،2 ماه دستمزد اضافه کاری معوق !
سه اطلاعیه درباره ،کارگران سد ژاوه وکارگران شرکت پایدار پی ماناو تعطيل کارگاه ماشين سازى
اطلاعيه شماره ١و٢ ،اخبارى از اعتصاب کارگران پتروشيمى
مشهد: جمع آورى ديشهاى ماهواره،یورش یگانهای های رژیم و تقابل مردم

١٠ اکتبر روز جهانی علیه اعدام را،به روز جهانی علیه اعدام و رژیم اسلامی ١٠٠هزار اعدام تبدیل کنیم!

 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد