برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٢۰

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٢۰

برای یک دنیای بهتر

کارگران و انقلاب منصور حکمت
بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، دوران تلاطمات تاریخساز جهانی٬ دوران تعرض مستقیم کمونیستی! بیانیه
سرنوشت دریاچه ارومیه٬ اعتراضات مردم آذربایجان٬ سیاستهای حزب با هیئت دائر
ادعاى کذب٬ منابع کذب تر! سیاوش دانشور
مدافعان "جدید" و "سربلند" سندیکالیسم در ایران علی جوادی
کارکنان روزنامه اطلاعات،یکماه دستمزد معوق ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری

ایران خودرو، مهر کام پارس،حذف 3 شیفت کاری، عقب نشینی کارفرما در برابر کارگران !

 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد