برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢١٨

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢١٨

برای یک دنیای بهتر

منشور آزادی، برابری و رفاه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
يادداشت سردبير٬ شماره ٢١٨ ،در باره مواضع اخير جمهورى اسلامى سیاوش دانشور
نامه ها٬
تحولات لیبی ،در نقد دو گرایش راست غربی و چپ ضد امپریالیستی علی جوادی
اعدام، عدالت یا انتقام؟ گفتگو با آذر ماجدی در مورد مجازات اعدام آذرماجدی
ما "تن پرور" هستيم يا شما؟ در حاشيه شوى اقتصادى محسن رضائى پدرام نواندیش
خانه گردی در تهران، بشقابهای ماهواره،شهرک ولیعصر، یافت آباد، بلوار مرزداران! نازنین اکبری
کارگران شرکت آرم فرم،دستمزدهای مرداد هم معوق شد ! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران سد کارون 4 خوزستان ،2 ماه دستمزد معوق!
کارگران مراکز مخابراتی تهران،دستمزدهای معوق!
اخراج گسترده کارگران شرکت ایران ارض،تعطیلی پروژه های دلیجان، خرم آباد و ازنا !
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد