برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢١۶

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢١۶

برای یک دنیای بهتر

پيامدهاى سياسى بحران سرمايه دارى هیئت دائر
زندانی، خاوران، اینروزها! سیاوش دانشور
آمار رکود اقتصادی سرمایه در اروپا: 22 میلیارد یورو ضرر در یک هفته! فرشاد مجد
جوانی: جرم! زن: جرم! ماهواره: جرم! زندگی: جرم ! نازنین اکبری
١٠ اکتبر روز جهانی علیه اعدام را،به روز جهانی علیه اعدام و رژیم اسلامی ١٠٠هزار اعدام تبدیل کنیم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت توسعه معادن ،3 ماه دستمزد معوق !
کارگران شرکت جلوه گاه ساخت رویا،یا کاهش دستمزدها یا اخراج !
شرکت سرو مشرق زمین،عقب نشینی کارفرما، بازگشت به کار کارگران اخراجی !
کارگران شرکت مخابراتی موج آسا،اضافه کاری تیر ماه معوق !
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد