برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢١۵

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢١۵

برای یک دنیای بهتر

يادداشت سردبير٬ شماره ٢١۵ بحران سرمايه دارى،باز هم قرص مسکن براى سرطان! سیاوش دانشور
التحریر در تل آویو،جنبش اعتراض توده ای به اسرائیل رسید آذر ماجدی
پرسشهایی از علی جوادی (٢) علی جوادی
در حاشیه نقد سیاست اتحادیه آزاد کارگران ،در باره تغییرات قانون کار
اعتراضات در انگلستان: تعابیر، تحلیلها و واقعیات سیروان قادری
روایت دیکتاتور و روایت ما! پدرام نواندیش
مرگ بر جمهوری اسلامی! کوروش سمیعی
کنفرانس تشکيلات سوئد حزب با موفقيت برگزار شد حزب اتحاد کمونیسم کارگری
جلسه سياسى حزب در گوتنبرگ سوئد
کارگران کارخانه مزدا،پیمانکاری راد مردان صنعت باید برچیده شود !
کارگران شرکت خط لوله ایران ،6 ماه دستمزد وعیدی پایان سال معوق!
کارگران گونى بافى مجتمع صنعتى سما،حقوق معوق٬ تعطيلى کارخانه
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد