برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢١۴

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢١۴

برای یک دنیای بهتر

چرخشهای سیاسی ،پس از شکست دوباره جنبش اصلاح طلب،با هيئت دائر حزب٬ بخش اول هیئت دائر
خیزش های توده ای از خاورمیانه تا اروپا؛پاسخ چیست، دموکراسی یا سوسیالیسم؟ آذرماجدی
يادداشت سردبير، شماره ٢١۴ در باره "انتخابات آزاد" سیاوش دانشور
در حاشيه هفته٬ اعتراض عليه گرانى و فقر در اسرائيل
شما خود سمبل قصاص هستید!پاسخ به خاتمى شهلانوری
آقای بزرگپور٬ تاریخ دو بار تکرار میشود:یک بار تراژیک و بار دوم کمیک! حامد محمدی
ارتجاع اسلام سیاسی ترکیه، مولود دمکراسی غربى پدرام نواندیش
بحران سرمایه داری عمیق و عمیق تر می شود! فرشاد مجد
ترفند اصلاح قانون کار، تهاجم بیشتر به زندگی کارگران !

کامران پایدار

تهران، خانه گردی بدنبال بشقابهای ماهواره ،اینبار نفوذ به درون خانه های مردم ! نازنین اکبری
جمع آورى ديش هاى ماهواره در سنندج گزارش
کارگران شرکت آرم فرم،3 ماه دستمزد معوق! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شهرداری شهریار کرج! 2 ماه دستمزد معوق!
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی سرو مشرق زمین!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد