برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢١٣

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢١٣

برای یک دنیای بهتر

فاصله حرف و عمل منصورحکمت
کارگران کمونيست چه ميگويند؟
پرسشهایی از علی جوادی (١) علی جوادی
کمونیسم کارگری و "تغییر قانون کار"
يادداشت سردبير٬ شماره ٢١٣ تروريسم در نروژ؛پيامدها و چشم انداز سیاوش دانشور
ستون آخر٬"ناامنى اجتماعى":منشا جنايت در جامعه چيست؟
نامه ها
احمدى نژاد: "وجود فقر در کشور عیب است"!؟ پدرام نواندیش
از اردوى آزاديخواهى در ايران حمايت کنيد! شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران
کنفرانس تشکیلات واحد هلند،حزب اتحاد کمونیسم کارگری با موفقیت برگزار شد حزب اتحاد کمونیسم کارگری
سخنرانى آذر ماجدى در آمستردام
اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى،در باره عمليات تروريستى در نروژ
کارکنان شرکت اتوماسیون چارگون،دستمزدهای ما چه شد؟
کارگران راه آهن تهران ماه دستمزد معوق، کار در فضای سرکوب و پلیسی!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد