برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢١٢

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢١٢

برای یک دنیای بهتر

عليه گرانى و فقر ! وظايف فورى کمونیسم و طبقه کارگر بیانیه حزب
درباره انتخابات مجلس شوراى اسلامى ،مصاحبه با راديو انترناسيونال ١٧ ديماه ١٣٧٨ منصورحکمت
در حاشیه هفته ،آزادی٬ عدالت اجتماعی٬ نان علی جوادی
نامه ها سیاوش دانشور
گزارش از زندانهای دیپورتی در هلند ،و وضع اسفناک پناهجویان! علی طاهری
سرگیجه جریان موسوم به حکمتیست،از دولت موقت و رفراندم تا سندیکالیسم ! کامران پایدار
اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى،مضحکه انتخابات رژیم اسلامی را بر سرشان خراب کنیم! حزب اتحاد کمونیسم کارگری

کنفرانس کشوری واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری

سخنرانی آذر ماجدی در هلند
کارگران مترو تهران، شرکت بلند پایه ،3 ماه دستمزد معوق!
کارگران سد کارون 4 خوزستان!دستمزدهای خرداد ماه معوق!
سازمان نوسازی آموزش و پرورش تهران،دزدی از مبالغ اضافه کاری کارکنان!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد