برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢١١

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢١١

برای یک دنیای بهتر

حذف چند صفر ... از واحد پولی کشور؟اهداف و پی آمدها علی جوادی
يادداشت سردبير٬ شماره ٢١١ ،دورنماى تحولات سياسى ايران سیاوش دانشور
آکسیونهاى حزب اتحاد کمونیسم کارگری کمیته خارج
کرمانشاه،یورش به خانه های مردم، به دنبال بشقابهای ماهواره ! لیلا احمدی
بیمارستان فارابی کرمانشاه،دستمزدهای معوق، اعتراض پرستاران
کدام نفوذی، کدام اپوزیسیون؟ پدرام نواندیش
به ياد رفقاى جان باخته جمال ارژنگ
کارگران سپهر سیستم هوشمند ،2 ماه دستمزد معوق، افزایش ساعت کار حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران تونل مترو، شرکت جهان کوثر،اخراج از کار، 5 ماه دستمزد معوق !
اخراج کارگران کارخانه مادیران!

کارکنان موسسه زبان ایران کانادا 2 ماه دستمزد معوق!

 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد