برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٠٢

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٠٢

برای یک دنیای بهتر

سخنرانى در کنگره اول٬ در معرفی قطعنامه"حزب اتحاد کمونیسم کارگری و قدرت سیاسی" علی جوادی
يادداشت سردبير ٬ شماره ٢٠٢ جنگ باندهاى حکومتى٬ نتايج و چشم انداز سیاوش دانشور
"بهار عرب" و مساله فلسطین آذر ماجدی
جلسه سياسى در همبستگى با جنبش کارگرى ايران و جنبش اعتراضى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا اطلاعیه
دیوارها را فروریزیم!یك سیستم آموزشی سكولار برای همه! شبكه سیستم آموزشی واحد انتاریو
کارکنان سازمان نو سازی آموزش و پرورش تهران،دستمزدهای معوق سال گذشته، اضافه کار اجباری بدون دستمزد! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران شرکت نفت و گاز کنسرسیوم بینا عسلویه! 3 ماه دستمزد معوق، تهدید به اخراج!
ایران خودرو دیزل؛اخراج کارگران!
دانشکده فنی بابل،بازداشت دانشجویان٬ اعتصاب دانشجویان
در دفاع از مبارزه پناهجویان و حق پناهندگی در گوتنبرگ، سوئد
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد