برای یک دنیای بهتر                                                                                                                                                                                           
 
 
 سردبیر: سیاوش دانشور
 
 

 دریافت فرمت پی دی اف

برای یک دنیای بهتر

شماره ٢٠١

 

 

 

 

مطالب نشریه شماره ٢٠١

برای یک دنیای بهتر

پايان دادن به تروريسم کار ماست منصور حکمت
يادداشت سردبير٬ شماره ٢٠١ جدال خامنه اى و احمدى نژاد:يک گام به پس براى تهاجمى به پيش سیاوش دانشور
قتل بن لادن، جنگ تروریست ها و استراتژی آمریکا آذر ماجدی
طبقه کارگر گروه فشار نیست! کامران پایدار
شش کارگر زنده در آتش سوختتد! سینا عیوضیان
گزارش مراسم اول ماه مه در خارج کشور کمیته خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اول مه در ايران گزارش
قطعنامه مشترک؛ تشکلات کارگرى به مناسبت روز جهانی کارگر تشکلهای کارگری
کارگران شرکت کامپیوتری فارسی وب، دستمزدهای فروردین ماه معوق! حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کارگران فرش ستاره طلایی (پا تریس) دلیجان، یکماه دستمزد معوق!
کارگران شرکت بهدارو درمان، اخراج و 8 ماه دستمزد معوق!
اطلاعيه حزب، در باره کشته شدن بن لادن
On the killing of Osama bin Laden
کارگران شرکت مهندسین مشاور یکم،یکماه دستمزد معوق!
قطعنامه شوراهاى کارگران عسلويه، بمناسبت اول ماه مه
شرکت مخابراتی موج آسا،اعتراض جمعی کارگران نتیجه داد!
 

بازچاپ مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر با ذکر ماخذ مجاز میباشد