اطلاعيه کمیته ی برگزاری مراسم اول ماه مه ٨٨

کارگران، مردم آزاده !
پیرو اطلاعیه شماره یک این کمیته که در آن یورش وحشیانه پلیس و نیروهای امنیتی به تجمع روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران (در عصر جمعه یازده اردیبهشت ) و دستگیری بیش از صد و پنجاه نفر از کارگران، خانواده های آنان، مردم حاضر در پارک، فعالان جنبش های زنان و دانشجویان، اعلام شده است، اکنون موارد زیر برای آگاهی و اقدام به اطلاع شما میرسد :

با گذشت چهار روز از سرکوب و دستگیری در مراسم، کماکان حدود ۱٣۰ نفر - از زن و مرد – در زندان اوین (بند ۲۴۰) در شرایط نامطلوبی در بازداشت به سرمیبرند .

خانواده های این عزیزان دستگیر شده در این مدت به کرات و مداوم در مقابل مراکز امنیتی و قضایی از جمله دادگاه انقلاب در خیابان معلم مراجعه کرده اند و تاکنون توسط عوامل پلیس، خانواده ها بارها تهدید به دستگیری و سرکوب شده اند و مراجع قضایی پاسخ های ضدنقیض به سوال های خانواده ها داده اند. بستگان این عزیزان هر روز بیش از پیش با همدلی و اتحاد اعتراض خود را در مقابل دادگاه انقلاب فریاد میکنند .

با وجود اینکه به تعدادی از خانواده های مراجعه کننده گفته شده است برای بسیاری از دستگیرشدگان وثیقه های سنگین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شده است، بسیاری از دستگیرشدگان با روحیه ی بسیار بالا اعلام کرده اند که ازادی ما باید بدون قید و شرط باشد و ما هیچ گونه قرار، اعم از کفالت یا وثیقه را نخواهیم پذیرفت .

کمیته برگزار کننده ی مراسم اول ما مه، ضمن محکوم کردن این برخوردها، وجدان بیدار همه ی آزادگان جهان را به این نکته جلب مینماید که آن همه ضرب و شتم و سرکوب این عزیزان که نشات گرفته از ماهیت سرکوبگرانه ی این حاکمیت سرمایه داری است اکنون و در حالی که این افراد بی دلیل در زندان محبوس هستند، به این شکل ادامه یافته است که برای آزادی انان که – هر روز بیجهت به تاخیر افتاده است- از طرف خانواده ها باید تاوان مالی پرداخت شود. آیا این دستگاه پلیسی-امنیتی حکومت ایران نیست که باید تاوان هزینه های روحی و مادی این برخوردهای غیر انسانی را پرداخت نماید؟ !

کارگران، زنان، دانشجویان و مردان آزادیخواه !
خانواده های این عزیزان دربند هر روزه متحدانه و با روحیه ای استوار برای اعتراض به برخوردهای غیرانسانی دستگاه های پلیسی و قضایی در محل دادگاه انقلاب گرد هم میآیند. اکنون و هر روز دوشادوش انان برای همدلی و اتحاد بیشتر به جمع انان بپیوندیم !

کارگران و تشکل های کارگری ایران و جهان !
حاکمیت حامی سرمایه داری در ایران در روزهای قبل علاوه بر سرکوب هایی که در نقاط مختلف ایران برای سرکوب کارگران و مراسم های انان انجام داده در یورشی دیگر به جلسه ی تعاونی مصرف کارگران فلزکار مکانیک در نعمت اباد- تهران حمله برده است و تعدادی از این کارگران را دستگیر کرده است .

همچنین همانطور که مطلعید مراسم اول ماه مه و اعلام مطالبات کارگران جزو حقوق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران است. ما خود را در صفوف همبستگی با تمامی کارگران جهان می بینیم و از شما دعوت میکنیم ضمن اینکه با نهایت توان و ظرفیت خود به بازتاب اخبار و گزارشات سرکوب هایی که در روز جهانی کارگر بر کارگران شرکت کننده در این مراسم رفته است، می پردازید با ایجاد فشار از هر طریق ممکن برای آزادی بی قید و شرط دستگیرشدگان مراسم اول ماه مه در تهران و ایران و حمایت از مطالبات انان برخیزید !!

تهران – ایران- چهارده اردیبهشت
کمیته ی برگزاری مراسم اول ماه مه ٨٨

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان
شورای همکاری فعالین و تشکل های کارگری :
- کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری
- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
- جمعی از فعالین کارگری
- شورای زنان
کانون مدافعان حقوق کارگر