اتحادیه کارگری آمریکا خواهان آزادی کارگران زندانی و برسمیت شناخته شدن حقوق کارگری در ایران شدند!

اتحادیه کارگران شهرداری (لوکال ۲۶۲۰)، اتحادیه کارکنان حرفه ای و مهندسی، اتحادیه کارگران نجاری (لوکال ۲۰۹)، اتحادیه بین المللی کارگران خدمات (لوکال ۶۶۰)، فدراسیون شوراهای کارگران لس آنجلس، اتحادیه کارگان حمل و نقل و (لوکال ۵۰۲)، اتحادیه کارگران فولاد آمریکا (لوکال ۳۳۸)، کنگره سازمانهای صنعتی و فدراسیون کار آمریکا (شعبه لس آنجلس)، فدراسیون معلمین آمریکا (لوکال ۱۰۲۱)، اتحادیه کارکنان سینما و تئاتر (لوکال ۷۲۸)، اتحادیه کارگران ماشین سازی (لوکال ۹۴)، اتحادیه کارگران مواد غذایی (لوکال ۷۷۰)، اتحادیه کارگران مخابرات (لوکال ۹۰۰۰)، اتحادیه کارگان متال (لوکال ۱۰۸)، اتحادیه کارگران نساجی (لوکال ۲۲۹۷)، اتحادیه کارگران نجار (لوکال ۴۰۹)، اتحادیه کارگران ماشین سازی (لوکال ۱۱۸۶)، اتحادیه کارکنان هتل و رستوران (لوکال ۱۱۸۴)، اتحادیه کارگران بارانداز (لوکال ۱۷۱۰)، اتحادیه کارگران شستشو (لوکال ۵۲)، اتحادیه کارگران ساختمانی (لوکال ۱۱۷۰)

خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط فعالین کارگری دستگیر شده و برسمیت شناخته شدن حقوق کارگری در ایران شدند. در قطعنامه این اتحادیه ها آمده است:

۱- ما اتحادیه های کارگری٬ رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق پایه ای و شناخته شده شهروندی و کارگری و دستگیری و زندان کارگران محکوم میکنیم.

٢- ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط منصور اسانلو و ابراهیم مددی و لغو احکام زندان علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، قربان علیپور و جلیل احمدی هستیم.

٣- ما خواهان آزادی بی قید و شرط سیاسی، بیان، مطبوعات، تشکل و اعتصاب  در ایران هستیم. ایجاد تشکل های مستقل کارگری جرم نیست٬ یک حق اولیه کارگری است.

٤- ما از مبارزات کارگران برای دریافت حقوق معوقه خود٬ افزایش دستمزدها متناسب با یک زندگی انسانی و همچنین جلوگیری از اخراج و بیکار سازیها قویا حمایت میکنیم. زندگی انسانی یک حق انسانی است.

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٧ آوریل ٢٠٠٩