زنده باد اول ماه مه

با شرکت هر چه گسترده تر در مراسم اول ماه مه یکپارچه و متحد به دفاع از حقوق انسانی خود بر خیزیم- اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگران یازده واحد تولیدی و خدماتی به مناسبت اول ماه مه خواهان راهپیمائی در سطح شهر سنندج شدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده های کارگران کارخانه های پرریس، شاهو، نساجی کردستان، گونی بافی سما، فرش غرب بافت، کارخانه شیر پاک آرا، آجر شیل، آرد فجر سنندج، نیرو رخش و کارگران خدماتی بیمارستان توحید در مورخه 30/1/88 با مراجعه به فرمانداری سنندج خواهان صدور مجوز راهپیمائی به مناسبت اول ماه مه در سطح شهر سنندج شدند. اما تاکنون فرمانداری این شهر پاسخ روشنی به نماینده های اتحادیه و کارگران کارخانه های فوق نداده است .

نماینده های کارگران کارخانه های فوق و اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرده اند در صورت عدم صدور مجوز برای انجام راهپیمائی در خیابانهای اصلی  شهر سنندج، حق خود میدانند که مراسم اول ماه مه امسال را با راهپیمائی در سطح شهر برگزار کنند .

امسال در میان کارگران شهر سنندج شور و شوق وصف ناپذیری برای برگزاری هر با شکوهتر مراسم اول ماه مه وجود دارد و کارگران کارخانه های فوق و اتحادیه آزاد کارگران ایران بر انجام راهپیمائی در سطح شهر بمثابه بدیهی ترین حقوق اجتماعی خدشه ناپذیر خود پای فشرده و اعلام نمو ده اند  در صورت عدم صدور مجوز از سوی فرمانداری برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، برگزاری مراسم این روز از طریق راهپیمائی در سطح شهر، اولویت اصلی آنان در گرامیداشت روز جهانی کارگر است .

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- پنجم اردیبهشت ماه 88

 

دعوت به مراسم روز جهاني كارگر

كارگران ! براي دفاع از حقوق انساني خود و برخورداري از يك زندگي بهتر، دوشادوش هم در مراسم روز جهاني كارگر شركت كنيم .

تاريخ : روز جمعه 11 ارديبهشت ماه 88 – ساعت : 17

مكان : تهران خيابان كارگر ،داخل پارك لاله – ميدان آب نما

 

اول ماه مه- ۱۱ اردیبهشت – روز جهانی کارگرگرامي باد!

ما کارگران ایران، امروز یک پارچه و متحد، مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواسته های خود فریاد می زنیم و خواهان تحقق فوری این مطالبات هستیم:

۱- تأ مین امنیت شغلی برای همه کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و برچیده شدن فرم های جدید قرارداد کار.

۲- حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، خط مرگ تدریجی است! حداقل دستمزد کارگران باید  توسط نمایندگان واقعی و تشکل های مستقل کارگری تعیین گردد.

۳- برپایی تشکل مستقل کارگری، اعتصاب و اعتراض و تجمع حق مسلم ماست!

۴ - دستمزدهای معوقه باید بدون عذر و بهانه پرداخت گردد!

۵- اخراج و بیکارسازی کارگران باید متوقف گردد!

۶ - حقوق زنان و مردان درتمامی شئون اقتصادی – اجتماعی باید برابر باشد.

۷- بازنشستگان باید از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی برخوردار شوند.

۸ - کارگران با معلمان (کارگران فکری)، پرستاران و سایراقشار زحمت کش جامعه متحدند و ازمبارزات آنان پشتیبانی می کنند.

۹ – از اعتراضات و خواسته های کارگران فصلی و ساختمانی قاطعانه پشتیبانی می کنیم.

۱۰- کار کودکان غیر انسانی و استثمارگرانه است. ما با فعالین لغو کارکودک هم سنگرهستیم.

۱۱- منصوراسانلو، ابراهیم مددی و دیگر کارگران زندانی باید بدون قید و شرط آزاد گردند و تعقیب های قضایی علیه دیگر کارگران باید فوراً پایان پذیرد.

۱۲- ما خود را متحد با جنبش های اجتماعی دیگر مانند دانشجویان و زنان می دانیم.

۱۳- ما از کارگران مهاجر مانند کارگران افغانی، به عنوان بخشی ازهم طبقه ای های خود، قاطعانه پشتیبانی می کنیم.

۱۴- ضمن تشکرازحمایت های جهانی از کارگران ایران، ما کارگران ایران، خود را متحد با دیگر کارگران جهان می دانیم.

۱۵- اول ماه مه، باید تعطیل رسمی گردد و هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روزملغی گردد.

 
زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر !
۱ مه ٢٠٠۹ - ۱۱ اردیبهشت ۱۳٨٨

کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه:

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه/ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه/ اتحادیه آزاد کارگران ایران/ هیأت مؤسس بازگشایی کارگران نقاش و تزیئنات ساختمان/ کانون مدافعان حقوق کارگر

شورای همکاری فعالین و تشکل های کارگری: کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری/ کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری/ شورای زنان/ جمعی از فعالین کارگری