پیروزی کارگران سردخانه
و کشتارگاه میدان بهمن تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ به دنبال تعطیلی سردخانه و کشتار گاه میدان بهمن تهران و بیکاری هزاران کارگر روز مزد طی چند روز گذشته٬ در روز سه شنبه 11/1/88 از ساعت 1 ظهر تا 8 شب بیش از 1000 نفر از کارگران اخراجی که خواهان بازگشت به کار خود بودند٬ در مقابل درب ورودی سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن دست به تجمع اعتراضی زدند.

صفایی و دیگر مسئولین کشتارگاه که از این اوضاع بشدت ترسیده بودند در برابر کارگران معترض حاضر نشدند. بسیاری از عابرین و مردم به انحا مختلف به کارگران اعتراضی پیوسته و اعلام حمایت می کردند. نیروهای مزدور انتظامی برای متفرق نمودن کارگران و کنترل اوضاع در محل حاضر بودند اما از هر گونه درگیری با کارگران پرهیز مینمودند. به دنبال این تجمع و اعتراض کارگری و عقب نشینی حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران در مقابل کارگران خشمگین٬ روز چهارشنبه 12/1/88 از اول صبح درب کشتارگاه به روی کامیونها و محموله ها باز شد و کارگران اخراجی به سر کار خود بازگشتند.

حزب٬ مبارزه متحد و تلاش کارگران در دفاع از شغل و عليه بيکارى را تبريک ميگويد. اتحاد کارگرى٬ اتکا به سنتهاى راديکال کارگرى مانند مجمع عمومى و کنترل کارگرى٬ و اعتراض دسته جمعى کليد پيروزى کارگران است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ فروردين ١٣٨٨ – ٢ آوريل ٢٠٠٩

ضميمه؛ اطلاعيه قبلى در مورد اخراج دسته جمعى کارگران


اخراج هزاران کارگر روز مزد
سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ به دنبال تصمیم عوامل و کارگزاران حکومت اسلامی سرمایه داران از جمله قالیباف٬ پاسدار و آدمکش حرفه ای دیروز و شهردار امروز تهران٬ مبنی بر تعطیلی سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران در روزهای پایانی سال گذشته، روز یکشنبه نهم فروردین ماه بنا به دستور مستقیم کرباسیان رئیس اداره خدمات شهری تهران از ورود کامیونهای حامل انواع گوشت به داخل محوطه کشتارگاه جلوگیری شد. این در حالیست که در اولین روزهای کاری سال نو بیش از 1500 کارگر روز مزد که نان شب خانواده هایشان در گرو مزد روزانه شان است جهت انجام کار به کشتارگاه آمده بودند. همه این کارگران خشمگین و بیکار از اول صبح در محوطه سردخانه نشسته و تا ساعت 12 ظهر دست به تجمع اعتراضی زدند. بیکاری این کارگران شروع تدریجی بیکاری هزاران کارگر دیگر در روزهای آینده خواهد بود که هریک به طریقی از کانال شرکتهای انگل پیمانکاری به این سردخانه و کشتارگاه متصل هستند.

صفایی رئیس سردخانه هم گفته است من هیچ کاره ام٬ من تصمیم گیرنده نیستم! این زنگ خطر جدی در تلاش حکومت اسلامی برای بیکاری، انهدام و تلاشی هرچه بیشتر خانواده های کارگری در سال جدید است. این "عیدی" سرمایه داران طفیلی و آخوندهای شکم چران به کارگران و خانواده های محروم و زجر کشیده شان در سال جدید است!

در سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران مجموعا بیش از 5000 نفر کارگر روز مزد عمدتا از طریق شرکتهای پیمانکاری و نمایندگیهایشان در قسمتهای مختلف از جمله؛ بارگیری، تخلیه و بسته بندی و غيره مشغول به کارند. در این مرکز خبری از ساعت کار، سرویس ایاب و ذهاب، نهار، سرویسهای بهداشتی، استراحت و حتی حداقل ترین امکانات رفاهی نیست. برخی از این کارگران بدلیل فقر و نداشتن درآمد کافى٬ بجای راهی نمودن فرزندانشان به مراکز تحصیل و آموزش٬ کودکان خردسالشان را هر روزه برای کار بهمراه خود به این جهنم می آورند. جمع کثیری از این کارگران را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند. محل زند گی این کارگران اغلب در حاشیه نشینها و بیغوله های اطراف تهران از شهریار کرج گرفته تا قرچک ورامین و محلهاى مشابه است. کار بلاوقفه از اول صبح شروع شده و تا پاسی از شب همچنان ادامه دارد. در آخرین ساعات شب کارگران خسته و گرسنه با لباسهای آلوده راهی خانه میشوند. متوسط درآمد روزانه هر یک از این کارگران٬ البته اگر کار باشد٬ مبلغی بین 5 تا 8 هزار تومان است.

حزب٬ اخراج هزاران کارگر محروم سردخانه و کشتارگاه بهمن تهران را محکوم ميکند و از کارگران اين شرکت ميخواهد با اعتراض دستجه جمعى عليه سياست بيکارى و فقر و فلاکت جمعى بايستند. کارگران مسئول جابجائى هاى شهردارى و خريد و فروش شرکتها توسط سرمايه داران نيستند. کارگران هم زندگى دارند و به کسى بدهکار نيستند. کارگران هر روز با کارشان دارند نان همه اين مفتخوران را ميدهند. اين حق بديهى و مسلم کارگران است که متحدانه در دفاع از شغل و حرمت و معيشت شان اعتراض کنند. اگر سرمايه داران و دولت شان براى ما کار ندارند٬ بايد بيمه بيکارى بدهند. نه کار نه بيمه بيکارى را قبول نداريم. معيشت و حرمت و برخوردارى از يک زندگى شايسته حق کارگران است و بايد براى تحميل آن متحدانه بميدان آمد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمايه دارى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٠ فروردين ١٣٨٨ – ٣٠ مارس ٢٠٠٩