مرکز مطالعات کمونیسم کارگری برگزار میکند:
موقعیت و وظایف عاجل کمونیسم کارگری!

جدایی و تفرقه در صفوف جنبش کمونیسم کارگری بالا گرفته است. ترکیب و سیمای حزبی و سازمانی جنبش کمونیسم کارگری بطور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. چه باید کرد؟
در این سمینار علی جوادی به بررسی موقعیت و نقاط قوت و ضعف جنبش کمونیسم کارگری میپردازد. مسائل گذر از حزب "مبلغ – مروج" به "سازمانده – رهبر"، مرگ منصور حکمت، انشقاق در صفوف کمونیسم کارگری، دوری از خط کمونیسم کارگری منصور حکمت، خصومت و رقابت در صفوف جنبش کمونیسم کارگری، از جمله مسائلی هستند که علاوه بر وظایف عاجل کمونیسم کارگری در این سمینار به آنها پرداخته شد.


علی جوادی
مکان: شبکه پالتاک، گروه خاور میانه – ایران
 یکشنبه ۲۲ ژوئیه  
ساعت ۹ شب بوقت اروپای مرکزی، ۱۲ ظهر بوقت لس آنجلس
و بطورهم زمان در یاهو مسنجر
Markazmkk@yahoo.com

worker.communism.studies@gmail.com

http://markazmkk.blogfa.com