اعتصاب در نيرو رخش سنندج

ديروز سه شنبه اول مرداد٬ کارفرماى کارخانه نيرو رخش که توليد کننده سيم و کابل و وسائل برقى است٬ به کارگران گفته کارخانه را ميبندم و به هر کدام از شما سالى ٣ ماه سنوات کارى ميدهم که خود را بازخريد کنيد. قرارداد کارگران اين کارخانه ۶ ماهه و يکساله ميباشد. کارگران اين کارخانه که تعدادشان ٣۵ نفر است از ديروز سه شنبه دست از کار کشيدند و در محيط کارخانه تحصن کردند. همچنين اين کارگران ٣ ماه حقوق معوقه از کارفرما طلب دارند. کارگران دليل اعتصاب و تحصن خود را گرفتن ٣ ماه حقوق معوقه و ادامه کارى کارخانه عنوان کردند. تحصن و اعتصاب امروز چهارشنبه هم ادامه دارد. 

اخراج دو کارگر ديگر در کارخانه پرريس

ديروز سه شنبه اول مرداد٬ ساعت ٢ بعدازظهر٬ دو کارگر بنامهاى طيب چتانى و فخرالدين زند کريمى از کارگران کارخانه پرريس سنندج اخراج شدند. مسئله بدين صورت بوده که کارفرما به اين دو کارگر ميگويد بايد در داخل سالن کار کنند در صورتى که اين دو کارگر در قسمت نگهبانى کارخانه بودند. همچنين طيب چتانى فرم ثبت نامش را در شرکت براى کار ادارى پر کرده بود. اين کارگران از رفتن به داخل سالن سرباز ميزنند و اعلام ميکنند که کار آنها چيز ديگرى است. بدنبال اين مشاجره کارفرما اين دو کارگر را اخراج ميکند.

لازم به ذکر است که کارفرما از اين کارگران خواسته بود که در داخل سالن روى دستگاههاى حلاجى کار کنند. همچنين کارفرما با يکى از اين کارگران برخورد فيزيکى هم داشته است. هفته گذشته يک کارگر ديگر کارخانه پرريس به نام فرزاد زند سليمى اخراج شد.

حزب از اعتصاب کارگران نيرو رخش حمايت ميکند. کارگران نيرو رخش ضرورى است همراه با ديگر کارخانجات سنندج که عمدتا يک معضل مشترک دارند متحدانه دست به اعتراض بزنند و از حقوق و شغل و بيمه بيکارى و ديگر مطالباتشان دفاع کنند. مبارزات پراکنده کارگران در اين کارخانجات نتيجه دلخواه را ببار نمى آورد. کارگران سنندج ضرورى است اقدامات مشترکى را عليه سرمايه داران و تعديات آنها در دستور بگذارند. تشکيل مجمع نمايندگان کارگران کارخانه هاى سنندج گامى ضرورى و مبرم است. حزب اخراج طيب چتانى و فخرالدين زند کريمى و فرزاد زند سليمى را محکوم ميکند. کارگران پرريس بايد در مقابل اخراج همکارانشان و بى تربيتى و توهين کارفرما سکوت نکنند. اگر اين اوضاع ادامه يابد فردا نوبت هر کدام از شما فرا ميرسد. 

زنده باد همسرنوشتى کارگران عليه سرمايه!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢ مردادماه ١٣٨٧ – ٢٣ جولاى ٢٠٠٨