اول مه ٨٧  

سنندج
بنا به گزارش رسيده به حزب٬ امروز ١٢ ارديبهشت ساعت ١٠ صبح در خيابان چهار راه سيروس مراسم روز کارگر با حضور يکصد نفر برگزار شد. اين مراسم به فراخوان کميته برگزارى اول مه صورت گرفت. "کارگران جهان متحد شويد!"٬ "زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران!"٬ "اول ماه مه روز جهانى کارگر گرامى باد!"٬ و "کارگر٬ معلم٬ دانشجو٬ اتحاد اتحاد!" از جمله شعارهاى اين مراسم بود که روى باندرولهائى نوشته شده بود. مراسم مورد استقبال کارگرانى قرار گرفت که در ميدان کار دراين محل جمع ميشوند. اين مراسم مستقل کارگران بدليل فشارهاى امنيتى تنها ٢٠ دقيقه طول کشيد. مراسم با قرائت قطعنامه توسط يکى از کارگران و با سر دادن شعارهاى کارگرى و انقلابى ساعت ١٠ و ٣٠ دقيقه به پايان رسيد. 

سنندج
روز اول مه مراسم ديگرى توسط اتحادیه آزاد كارگران ایران با شرکت حدود ١٠٠ نفر در خارج شهر سنندج برگزار شد. دراین مراسم که يکساعت طول کشيد٬ حسن زارعی، صدیق کریمی، سلام شیخی و فایق کیخسروی از اعضای هیات مدیره اتحادیه پيرامون روز کارگر٬ مبارزات کارگرى و همبستگى جهانى٬ و فعاليتهاى اتحادیه سخنرانى کردند. در پايان اين مراسم قطعنامه اتحادیه به مناسبت اول ماه مه را خالد سواری نایب رییس هیات مدیره قرائت کرد که با تائيد و استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.

امضاى تومار در دفاع از کارگران زندانى
بنا به گزارش رسيده به حزب٬ تومارى توسط فعالين و کارگران سنندج در دفاع از آزادى کارگران زندانى و حق تشکل و اعتصاب و برخوردارى از يک زندگى شايسته انسان تهيه و امضا شده است. مسئله دفاع از حق برگزارى مراسم مستقل اول مه٬ برپائى سازمانهاى مستقل کارگرى٬ و آزادى فورى کارگران زندانى يک موضوع محورى در ميان کارگران است.

اجتماع معلمان و فرهنگيان سنندج روز اول مه
روز اول مه ساعت ٩ و ٣٠ دقيقه حدود ۶٠٠ نفر از معلمان اخراجى و فرهنگيان در محوطه آموزش و پروش مرکزى سنندج واقع در خيابان اکباتان تجمع اعتراضى کردند. خواست اين تجمع بازگشت به کار شش نفر از معلمان اخراجى٬ اعتراض به پائين بودن سطح دستمزدها٬ اعتراض به فشار فلاکت اقتصادى٬ و آزادى معلم زندانى فرزاد کمانگر بود. معلمان خواستهايشان را روى پلاکاردهائى نوشته بودند و وسيعا در دست داشتند. از جمله؛ "عدالت بنويسيد٬ تبعيض بخوانيد"٬ "پاداش سى ساله حق مسلم ماست"٬ "همبستگى خود را با تمام فرهنگيان کشور اعلام ميکنيم"٬ به چشم ميخورد.

اجتماع معلمان در روز کارگر و معلم با سخنرانى پرشور و اعتراضى چند نفر از معلمان اخراجى ادامه يافت. سخنرانيها نقد عميق و نارضايتى به وضع موجود را منعکس ميکرد و مورد تشويق پرشور حضار در مراسم واقع ميشد. لازم به توضيح است که تعداد زيادى از کارگرانى که در مراسم امروز روز کارگر در چهار راه سيروس حضور داشتند دراين مراسم نيز شرکت کرده بودند. از جانب يکى از زنان پيامى در حمايت از خواستهاى کارگران قرائت شد که با تشويق حاضرين روبرو شد. همينطور در مراسم که فضائى پرشور داشت شعرى زمزمه ميشد.

"اگر سخن بگوئى خواهى مرد٬ اگر سکوت کنى خواهى مرد٬ پس فرياد بزن تا زنده بمانى!"

اجتماع پرشور معلمان در روز جهانى کارگر ساعت ١٢ به پايان رسيد. "مبارزه ادامه خواهد داشت"٬ اين گفته آخر فرهنگيان دراين مراسم بود.

کرمانشاه
امسال حضور نیروهای انتظامی و سرکوب جمهوری اسلامی در سطح شهر کرمانشاه بطور ویژه ای قابل ملاحظه بود. تلاش برای دستگیری فعالین و مردم معترض به هر بهانه ای اقدامی برای جلوگیری از هرگونه ابراز وجود کارگران و مردم آزادیخواه به مناسبت اول ماه مه بود. اما علیرغم این جو پلیسی شعارهای متعددی از جمله، "اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد"، "زنده باد اول ماه مه"، "کودک کارگر = فقر، اعتیاد و تجاوز" در اطراف دانشکده پزشکی، پل ولایت، و هتل آزادگان در شهرک تعاون در گرامیداشت روز اول ماه مه نصب شده بود.

عسلويه
امروز عصر ١٢ ارديبهشت عصر در حالیکه کارگران فازهای مختلف عسلویه برای برگزاری مراسم اول مه در سه راه نخل جمع میشدند و پلاکاردهای خود را برمی افراشتند، نیروهای سرکوب رژیم اسلامی به آنها حمله بردند، پلاکاردها را مصادره کردند و جوانمیر مرادی و طاها آزادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را بازداشت نمودند. کارگران حاضر در مراسم به بازداشت رفقای خود اعتراض کردند و تعدادی نیز به مقابل پاسگاه رفتند. بر روی پلاکاردها شعارهایی با مضمون تبریک روز جهانی کارگر و افزایش دستمزد نوشته شده بود.

کامياران
پنجشنبه عصر ١٢ اردیبهشت ٨٧ بدعوت کمیته برگزار کننده روز کارگر کامیاران مراسمى در خارج شهر کامياران برگزار شد. مراسم با سرود انترناسيونال شروع شد و با سخنرانى يکى از دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب ادامه و شعر خوانى ادامه يافت.

مریوان
نيروهاى انتظامى با حضور در شهر مريوان از برگزارى مراسم اول مه جلوگيرى کردند. روز قبل از اول مه٬ در برخى محلات مريوان شيرينى پخش شد و بدينگونه فعالين اول مه به استقبال روز كارگر رفتند. عصر روز اول مه در منطقه سبزه میدان پلاکاردی بزرگ  "کارگران جهان متحد شوید" نصب شد و در فرصت کوتاهى جمعيت مشتاق اول مه جمع شد. پخش قطعنامه اول مه و تراکت روز کارگر٬ پخش شيرينى و بحث و تبادل نظر از گوشه هاى اجتماع اول مه مريوان بود.

نيشکر هفت تپه
کارگران نیشکر هفت تپه مراسم روز کارگر را در محوطه شرکت برگزار کردند. قطعنامه کارگران اين شرکت بمناسبت روز کارگر دراين مراسم قرائت شد و سپس تحويل مديريت داده شد. در مراسم نيشکر هفت تپه کارگران عمدتا در مورد معضلات شرکت و خطر بيکار سازى صحبت کردند.

تهران
جمعه هفته قبل از روز کارگر در تهران کارگران و خانواده هاى کارگرى به پارک چيتگر رفتند. اين مراسم سالهاى قبل در آبشار خور برگزار ميشد. اما نيروهاى سرکوب پارک و وروديهاى آن را قرق کرده بودند و اتوبوسهاى حامل کارگران را به جاهاى نامعلومى ميفرستادند تا از تجمع کارگران  جلوگيرى کنند. جمعهایی از کارگران توانستند خود را به داخل پارک برسانند و بخشهاى ديگرى به پارک جهان نما رفتند. ماموران امنيتى مرتبا جمعيت را کنترل ميکردند. اين اجتماع که بصورت پيک نيک برگزار ميشد٬ بدليل مزاحمت و وحشت رژيم عملا ناتمام ماند و کارگران بعد از ساعاتى پارک را ترک کردند.

سقز و اشنويه
در سقز نيروهاى انتظامى مانع برگزارى مراسم کارگران شدند و در اشنويه با دستگيرى سه نفر از فعالين حقوق مدنى بجرم قصد برگزارى اول مه مانع برپائى مراسم روز کارگر شدند. با اينحال مراسمهاى کوچکى در شکل محافل فعالين در سقز و اشنويه و بانه عمدتا در اجتماعات خصوصى و يا در خارج شهر برگزار شده است. *